Hliník

Lehký, trvanlivý a vysoce recyklovatelný

 
 
 
 

Hliníkové slitiny

Co je hliníková slitina

Hliníková slitina je chemické složení, kde se do čistého hliníku přidávají další prvky, aby se zvýšily jeho vlastnosti, především aby se zvýšila jejich pevnost. Tyto další prvky zahrnují železo, křemík, měď, hořčík, mangan a zinek na úrovních, které dohromady tvoří až 15% hmotnosti slitiny. Slitiny jsou přiřazeny čtyřmístnému číslu, ve kterém první číslice označuje obecnou třídu nebo sérii charakterizovanou jejími hlavními legovacími prvky.

Skupina slitin Hlavní slitinový prvek  
1xxx Nelegovaný hliník Čistota 99,0% nebo větší
2xxx Měď Tepelně zpracovatelné slitiny
3xxx Mangan  
4xxx Křemík Slitiny s nízkým bodem tání
5xxx Hořčík  
6xxx Hořčík a křemík Tepelně zpracovatelné slitiny
7xxx Zinek Tepelně zpracovatelné slitiny
8xxx Další prvky  

 

Lehká váha Odolný Kujný Korozivzdorný
Třikrát lehčí než železo Téměř stejně jako ocel Snadné zpracování Díky tenké povrchové vrstvě oxidu hlinitého

 

EN AW-1050A

Material je svařitelný všemi způsoby. Použití: průmysl chemický, elektrotechnický, stavební, potravinářský, letecký, strojírenský, automobilní atd. Na konstrukční části a uzly mechanicky málo namáhané, vyžadující materiál tvárný, dobře svařitelný, značně korozně odolný, velmi dobře tepelně a elektricky vodivý i reflexibilní. Není vhodný pro obrábění řeznými nástroji vzhledem k vysoké houževnatosti.

Uplatnění: výměníky chemických zařízení, reflektory, obaly, nádobí,zrcadla, kryty, nádrže, okenní rámy, dveře, domovní fasády, střechy, příslušenství automobilů, elektrotechnické materiály.

Jakost Produkt Specifikace Rozměr
tloušťka/průměr
Rozměr
šířka/délka
EN AW-1050
Al 99,5
Plechy Plechy

Svitky Svitky

 H111, H24,

Dle EN 573-3, 485-1, 485-2, 485-3, 485-4

0,6 – 6 mm 1000×2000 mm
1250×2500 mm
1500×3000 mm
Svitky Stucco Svitky Stucco Dle EN 573-3, 485-1, 485-5, 485-4 0,6 – 5 mm 1000

Lehký, trvanlivý a vysoce recyklovatelný hliník se stal základním prvkem každodenního života. Jako udržitelný materiál dávají jeho aplikace na výběr pokrytí každodenních potřeb. (Díky složení udržitelného materiálu je možné jeho aplikace využití v každodenním použití.) Jako jsou palivově úsporná vozidla, chytré telefony, zipy a fólie.

EN AW-2017

Materiál je dobře tvářitelný za tepla.Tvářitelnost je vyhovující po žíhání a rozpouštěcím žíhání avšak snížená ve vytvrzeném stavu. Konstrukční materiál se střední pevností, dobře třískově obrobitelný, málo chemicky odolný, citlivý k mezikrystalické korozi. Možnost tvorby trhlin při svařování. V případě vytvrzením za studena se významně zvýší pevnost slitiny.

Použití: strojírenství, komponenty pro statické i dynamické namáhání, výroba forem, obranný průmysl, letectví. Vhodný materiál pro součástky a konstrukční prvky letadel, kolejových vozidel, automobilů a jiných dopravních prostředků, zejména konstrukcí nýtovaných a šroubovaných.

Jakost Produkt Specifikace Rozměr
tloušťka/průměr
Rozměr
šířka/délka
EN AW-2017
AlCuMg1
Sheets Plechy T451 8-240mm 1000×2000 mm
1250×2500 mm
1500×3000 mm
Square bars ČtyřhranyRound bars Kruhové tyče T4
T4511
Na přání zákazníka 3000-6000mm

EN AW-2024

Materiál s vysokou pevností po tepelném zpracování a nízkou korozní odolností. Výrobky pracující při teplotě nad 100°C musí být vytvrzovány za tepla. Maximální provozní teplota 150°C a za určitých podmínek vhodný ke svařování.

Používá se na středně a silně namáhané součásti, u nichž se požaduje zvýšená životnost při proměnném namáhání nebo pod vlivem krátkodobě zvýšené teploty, pro letadla (kostry pro potahy, přepážky, žebra, nosníky, táhla řízení), kolejová vozidla, automobily a jiné dopravní prostředky, jakož i pro stavebnictví.

Jakost Produkt Specifikace Rozměr
tloušťka/průměr
Rozměr
šířka/délka
EN AW-2024
AlCuMgPb
Plechy Plechy T3
T351
0.3-120mm 1000×2000 mm
1250×2500 mm
1500×3000 mm
Kruhové tyče Kruhové tyče O/H111
T3
T8
5-350mm 3000-6000mm

EN AW-7075

Materiál odolný s dobrou pevností a průměrnou obrobitelností. Obtížně svařitelný.Na rozdíl od ostatních slitin je méně odolný proti korozi. Obvykle dodáváno v několika tvrdostech: 7075-O, 7075-T6, 7075-T651.

Použití:strojírenství,vysoce namáhané strojní součástky,obranný průmysl.

Jakost Produkt Specifikace Rozměr
tloušťka/průměr
Rozměr
šířka/délka
EN AW-7075
AlZnMgCu1,5
*EN AW-7022
AlZnMgCu0,5
Desky Desky T0
T6
6-180mm 1000×2000 mm
1250×2500 mm
1500×3000 mm
Kruhové tyče Kruhové tyče T6
T651
T6511
20-200mm 3000-6000mm

EN AW-5083

Materiál se vyznačuje velmi dobrou leštitelností a velmi dobrou odolností vůči korozi. Jedná se o nevytvrditelnou slitinu střední pevnosti velmi dobře svařitelnou a chemicky odolnou.Obrobitelnost řeznými nástroji je snížená u materiálu v měkkém stavu a vyhovující v tvrdším stavu. Svařitelnost je vyhovující, svařené spoje jsou korozně odolné téměř jako základní materiál. Velmi dobrá plasticita v měkkém stavu. Používá se na středně namáhané konstrukce, jež mají odolávat korozi a mořské vodě.

Uplatnění: strojírenství, stavba jednoúčelových strojů, stavba lodí, svařované konstrukce, formy na pěnové a gumové materiály, prototypové formy, základové desky střižných nástrojů, stavba automobilů, prototypy automobilů, potrubí.

Jakost Produkt Specifikace Rozměr
tloušťka/průměr
Rozměr
šířka/délka
EN AW-5083
AlMg4,5Mn
Plechy PlechyDesky Desky H111
H24
2-200mm 1000×2000 mm
1250×2500 mm
1500×3000 mm

EN AW-5754

Materiál je velmi dobře svařitelný všemi způsoby, přičemž svařené spoje jsou korozně odolné. Je středně pevný, velmi dobře odolný ke korozi, mořské vodě a tropickým podmínkám, je pro něj charakteristická velmi dobrá chemická odolnost. Materiál je velice dobře leštitelný . Obrobitelnost řeznými nástroji v měkkém stavu je nevyhovující, avšak v tvrdším stavu již vyhovující. Jeho plasticita je velmi dobrá v měkkém stavu. Používá se na středně namáhané konstrukce, svařované součásti a konstrukce, které mají odolávat korozi a mořské vodě.

Slitina EN AW 5754 AlMg3 je tvářená slitina hliníku určená pro všeobecné použití s dobrou odolností proti korozi se střední konstrukční pevností vhodná pro aplikace používané v potravinářství, chemickém průmyslu, při výrobě dopravních prostředků včetně lodí a zařízení pracujících v podmínkách agresivního průmyslového prostředí, chemikálií včetně slané vody.  Slitina hliníku EN AW 5754 patří mezi nevytvrditelné slitiny u kterých je dosahováno mechanického  zpevnění tvářením a které lze v případě potřeby žíhat na měkko. Další vhodnou vlastností hliníkové slitiny EN AW 5754 je schopnost dosáhnout kvalitní technické úrovně úpravy povrchu anodickou oxidací.  Obrobitelnost, tvárnost, včetně tvárnosti za studena  je u slitiny EN AW 5754 dobrá, svařitelnost pak velmi dobrá (nutné je však počítat se snížením hodnot mechanických vlastností, ve svarech tepelně ovlivněných zónách, až na úrověň hodnot dosažených žíháním materiálu na měkko).  
 
Standardní hutní polotovary vyráběné ze slitiny EN AW 5754 jsou:

 • Plechy, pásy, desky tvářené za tepla dle dodacích standardů EN 485-1 až 3
 • Plechy, pásy, desky tvářené za studena dle dodacích standardů EN 485-1,2 a EN 485-4
 • Tyče a trubky tažené za studena dle dodacích standardů EN 754-1 až 8
 • Lisované tyče, trubky a profily dle dodacích standardů EN 755-1 až 9
 • Výkovky dle dodacích standardů EN 586-1 a 2
 • Tvářené přířezy pro kování dle dodacích standardů EN 603-1 až 3

 

Používané stavy zpracování při výrobě hutních polotovarů ze slitiny hliníku EN AW 5754 jsou klasifikovány dle EN 515:

 • Plechy, pásy, desky tvářené za tepla a za studena – stavy H112, H12,14,16,18,22,24,26,28,32,34,36, 38
 • Tyče a trubky tažené za studena – stavy O, H111, H14,18, 24,28,34,38
 • Lisované tyče, trubky – stavy F, O, H111, H112, profily – F, H112
 • Výkovky – stav H112
 • Tvářené přířezy pro kování – stav H112

Porovnatelné materiály EN AW 5754 dle EN 573 jsou:

 • AlMg3 dle ISO 209-1, DIN 1725.1, GOST 4784-74, ÖNORM M3430, SS 144125
 • 5754 dle NF A50-451, NBN P21-001

Použití: potravinářský a chemický průmyslu, při stavbě vozidel a plavidel, ve vnější i vnitřní architektuře. Uplatnění: nádoby na tekutiny, potrubí, nosné konstrukce, výměníky tepla, ochranné kryty, textilní a zpracovatelské stroje, automobily, plavidla, nádrže čističek, součásti zemědělských strojů.

 

Jakost Produkt Specifikace Rozměr
tloušťka/průměr
Rozměr
šířka/délka
EN AW-5754
AlMg3
Plechy PlechySvitky Svitky

Desky Desky

H111
H24
H22
H32
0,5-200mm 1000×2000 mm
1250×2500 mm
1500×3000 mm

EN AW-5005

Slitina hliníku EN AW 5005 AlMg1 je tvářená slitina určená pro všeobecné účely s použitím například v automobilovém průmyslu, při konstrukci chladírenských zařízení a v potravinářství. Pro svojí schopnost odolávat slané vodě a přímořskému klimatu  také nachází uplatnění v lodní dopravě a  při stavbě lodí . Jedinečné postavení má slitina EN AW 5005 (5005A) v architektuře a všude tam, kde je kladen důraz na pohledovou kvalitu povrchu  po anodické oxidaci. Jedná se o jednu z mála nebo  prakticky o jedinou slitinu hliníku  u které jsou výrobci schopni garantovat výsledný stav povrchu po eloxování s ohledem na jednotnost struktury a barevnost ploch. Hlavní legující prvek slitiny EN AW 5005 je hořčík (Mg), který způsobuje zpevnění základní matrice materiálu podobně jako mangan (Mn) na úroveň střední hodnoty pevnosti. Obrobitelnost, tvárnost a svařitelnost je u slitiny EN AW 5005 dobrá.

Standardní hutní polotovary vyráběné ze slitiny EN AW 5005 jsou:

 • Plechy, pásy, desky tvářené za tepla dle dodacích standardů EN 485-1 až 3
 • Plechy, pásy, desky tvářené za studena dle dodacích standardů EN 485-1,2 a EN 485-4
 • Tyče a trubky tažené za studena dle dodacích standardů EN 754-1 až 8
 • Lisované tyče, trubky a profily dle dodacích standardů EN 755-1 až 9

Používané stavy zpracování při výrobě hutních polotovarů ze slitiny hliníku EN AW 5005 jsou klasifikovány dle EN 515:

 • Plechy, pásy, desky tvářené za tepla a za studena – stavy F, O, H111, H12,16,18,19, 22,24,26,28,32,34,36, 38
 • Tyče a trubky tažené za studena – stavy O, H111, H14, H18
 • Lisované tyče, trubky – stavy F, O, H111, H112, profily – F, H112

Porovnatelné materiály EN AW 5005 dle EN 573 jsou:

 • AlMg1 dle ISO 209-1, GOST 4784-74, SS 144106
 • 5005 dle BS 1470, ASTM B209, JIS H4000, NF A50-451

 

Jakost Produkt Specifikace Rozměr
tloušťka/průměr
Rozměr
šířka/délka
EN AW-5005
AlMg1
Plechy Plechy H22
H24
1-6mm 1000×2000 mm
1250×2500 mm
1500×3000 mm
Další velikosti na vyžádání

Primapol drží skladem eloxované plechy.

EN AW-5005 barvy


EN AW-6060

Slitina hliníku EN AW 6060 AlMgSi je určená k použití pro všeobecné konstrukční účely s důrazem především na její dobrou tvářitelnost za tepla, dobrou svařitelnost zejména metodami MIG a TIG, dobrou odolnost vůči korozi v atmosféře, ale například i ve slané vodě a dále na její obrobitelnost podpořenou použitím vhodných řezných kapalin a olejů pro dosažení kvalitních povrchů především při soustružení a vrtání a také s důrazem na její schopnost dalšího tepelného zpracování jako je precipitačním vytvrzení, rozpouštěcí žíhání, žíhání naměkko nebo kalení. Dodatečné tepelné zpracování je důležité pro obnovení nebo úpravu původních pevnostních charakteristik materiálu například po jeho tváření za tepla nebo po jeho svařování, kdy může dojít až k 50% ztrátě pevnosti v teplotně ovlivněné zóně zejména při překročení teplot nad 200st.C. Pevnostní charakteristiky jsou na středních hodnotách této třídy slitin křemíku a hořčíku které podporují její schopnost vytvrzení. Slitina EN AW 6060 je vhodná k povrchové úpravě anodickou oxidací s očekávaným výsledkem i pro kategorii dekorativních aplikací. Slitina EN AW 6060 je také vhodná pro použití ve styku s potravinami dle EN 602. Nejrozšířenější aplikace slitiny EN AW 6060 je v profilových a příhradových konstrukcích.
 
 
Standardní hutní polotovary vyráběné ze slitiny EN AW 6060 jsou:

 • Lisované tyče, trubky a profily dle dodacích standardů EN 755-1 až 9
 • Tyče a trubky tažené za studena dle dodacích standardů EN 754-1 až 8
 • Tažené dráty dle dodacích standardů EN 1301/ 1-2

 
 
Používané stavy tepelného zpracování těchto hutních polotovarů slitiny EN AW 6060 klasifikovaných dle EN 515 jsou z hlediska pevnostních charakteristik definovány v dodacích standardech včetně rozměrových limitů pro konkrétní typy těchto polotovaru:

 • Lisované tyče, trubky a profily – stavy T4, T5, T6, T64, T66
 • Tyče a trubky tažené za studena – stavy T4, T6
 • Tažené dráty – stavy T39, T47, T6, T89

 
 
Porovnatelné materiály EN AW 6060 dle EN 573 jsou:

 • AlMgSi0,5 dle DIN 1725 a dle ÖNORM M3430
 • 6061 dle ASTM B221M a dle BS 1474
 • AlMgSi dle ISO 209-1 a dle SS 1444103
 • 6060 dle NF A50-411 a dle NBN P21-001
 • P-AlMg0,5Si0,4Fe dle UNI 9006/1

EN AW-6061

Materiál EN AW 6061 AlMg1SiCu je další z řady vytvrditelných hliníkových slitin s hořčíkem a křemíkem které se vyznačují velmi dobrou tvářitelností za tepla a také za studena (mimo stav T6), dále pak velmi dobrou svařitelností prakticky všemi postupy včetně odporové metody, dobrou odolností atmosferické korozi a to i v podmínkách mořského klimatu nebo v ovzduší těžké průmyslové výroby. Její obrobitelnost je podmíněná jako v případě slitiny EN AW 6060 použitím především ostrých řezných nástrojů a vhodných chladících kapalin. Slitinu EN AW 6061 lze žíhat na měkko a následně tepelně vytvrzovat. Standardní tepelné zpracování je rozpouštěcí žíhání s chlazením ve vodě a dále umělé stárnutí s ochlazením na vzduchu. Pevnostní charakteristiky jsou vyšší než u slitiny EN AW 6060 a slitina EN AW 6061 se používá především při výrobě mechanicky namáhaných, svařovaných konstrukcí vystavených atmosferickým vlivům ve všeobecném strojírenství, při výrobě potrubí a potrubních sestav a také při výrobě silničních a kolejových dopravních prostředků a lodí. Slitina EN AW 6061 je vhodná k povrchové úpravě anodickou oxidací a proto se také může používat při výrobě nosných prvků interiérového vybavení a nábytku.
 
 
Standardní hutní polotovary vyráběné ze slitiny EN AW 6061 jsou:

 • Plechy,pásy, desky tvářené za tepla dle dodacích standardů EN 485-1 až 3
 • Plechy,pásy, desky tvářené za studena dle dodacích standardů EN 485-1 až 3
 • Tažené dráty dle dodacích standardů EN 1301/ 1 až 3
 • Lisované tyče, trubky a profily dle dodacích standardů EN 755-1 až 9
 • Tyče a trubky tažené za studena dle dodacích standardů EN 754-1 až 8

 
 
Používané stavy tepelného zpracování těchto hutních polotovarů slitiny EN AW 6061 klasifikovaných v EN 515 jsou z hlediska pevnostních charakteristik definovány v dodacích standardech včetně rozměrových limitů pro konkrétní typy těchto polotovarů:

 • Plechy,pásy, desky tvářené za tepla – stavy O, T4, T451, T42, T6, T651, T62
 • Plechy,pásy, desky tvářené za studena – stavy O, T4, T451, T42, T6, T651, T62
 • Tažené dráty – stavy H13, H18, T39, T4, T6, T89
 • Lisované tyče, trubky a profily – stavy O, H111, T4, T6
 • Tyče a trubky tažené za studena – stavy O, H111, T4, T6

 
 
Porovnatelné materiály EN AW 6061 dle EN 573 jsou:

 • 6061 dle ASTM B209M, BS 1474, NF A50-451, JIS H4000 a NBN P21-001
 • AlMg1SiCu dle ISO 209-1 a dle DIN 1725 T.1
 • Al-1MgSiCu dle UNE 38342
 • AD33 dle GOST 4784-74

EN AW-6082

Jedná se o vytvrditelnou slitinu střední pevnosti, velmi dobře svařitelnou a s velmi dobrou odolností proti korozi. Plastické vlastnosti v žíhaném stavu jsou dobré a vyhovující ve vytvrzeném stavu.. Obrobitelnost řeznými nástroji je nevyhovující v žíhaném stavu a vyhovující ve vytvrzeném stavu. Používá se na součásti se střední pevností dlouhodobě pracující při teplotách 50 až -70°C, u nichž se požaduje dobrá technologičnost, korozní odolnost a dekorativní vzhled ve stavebnictví, potravinářství, pro jemnou mechaniku, na letadla, vozidla apod.

Použití: strojírenství,stavba jednoúčelových strojů,stavba lodí,jednodušší svařované konstrukce,transportní technika, krytiny, kabiny letadel a vrtulníků, intarzie, přepážky, eskalátory, nábytek, nýtované mosty, mostové jeřáby, stožáry.

Jakost Produkt Specifikace Rozměr
tloušťka/průměr
Rozměr
šířka/délka
EN AW-6082
AlMgSi1
Plechy PlechyDesky Desky T4
T6
T651
1-200mm 1000×2000 mm
1250×2500 mm
1500×3000 mm
Kruhové tyče Kruhové tyče T6
T651
6-500mm 3000-6000mm
Trubky Trubky T6
T651
Na přání zákazníka 3000-6000mm
Ploché tyče Ploché tyče T6
T651
8×8 – 262x18mm 3000-6000mm
Čtyřhrany Čtyřhrany T6
T651
15-100mm 3000-6000mm


EN AW JAKOST Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Pb OSTATNÍ OSTATNÍ Al
1060 Al99.6 0.25 0.35 0.05 0.03 0.03 0.05 0.03   0.03 99.60
1050 Al 99,5 0.25 0.40 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03   0.03 99.50
1350 E-Al99.5 0.10 0.40 0.05 0.01 0.01 0.05   0.03 0.10 99.50
2007 AlCu4PbMgMn 0.40-0.80 0.80 3.30-4.60 0.50-1.0 0.40-1.80 0.10 0.20 0.20 0.80-1.50 0.05 0.15 zbytek
2011 AlCu6BiPb 0.40 0.80 3.30-4.60 0.50-1.0 0.40-1.80 0.10 0.20   0.20-0.60 0.03   zbytek
2017A AlCu4MgSi  0.2-0.80 0.70 3.5-4.5 0.40-1.0 0.10 0.25 0.25   0.05 0.15 Rem.
2024 AlCu4Mg1 0.50 0.50 3.8-4.9 0.30-0.9 1.2-1.8 0.10 0.25 0.15   0.05 0.15 zbytek
3003 AlMn1Cu 0.6 0.7 0.05-0.20 1.0-1.5 0.10   0.05 0.15 zbytek
3004 AlMn1Mg1 0.30 0.7 0.25 1.0-1.5 0.8-1.3 0.25   0.05 0.15 zbytek
3005 AlMn1Mg0,5 0.6 0.7 0.30 1.0-1.5 0.20-0.6 0.10 0.25 0.10   0.05 0.15 zbytek
3103 AlMn1Cu 0.50 0.70 0.10 0.90-1.50 0.30 0.10 0.20 0.10        
5005 AlMg1 0.30 0.7 0.20 0.20 0.50-1.1 0.10 0.25   0.05 0.15 zbytek
5052 AlMg2.5 0.25 0.40 0.10 0.10 2.2-2.8 0.15-0.35 0.10   0.05 0.15 zbytek
5056 AlMg5Cr 0.30 0.40 0.10 0.05-0.20 4.5-5.6 0.05-0.20 0.10   0.05 0.15 zbytek
5083 AlMg4.5Mn0.7 0.40 0.40 0.10 0.4-1.0 4.0-4.9 0.05-0.25 0.25 0.15   0.05 0.15 zbytek
5251 AlMg2Mn0.3 0.40 0.50 0.15 0.10-0.50 1.70-2.70 0.15 0.15 0.15   0.05 0.15 zbytek
5754 AlMg3 0.40 0.40 0.10 0.50 2.6-3.6 0.30 0.20 0.15   0.05 0.15 zbytek
6060 AlMgSi0,5 0.30-0.6 0.10-0.30 0.10 0.10 0.35-0.60 0.05 0.15 0.10   0.05 0.15 zbytek
6005 AlSiMg 0.60-0.90 0.35 0.10 0.10 0.40-0.60 0.10 0.10 0.10   0.05 0.15 zbytek
6012 AlMgSiPb 0.60-1.0 0.50 0.10 0.40-1.0 0.60-1.20 0.30 0.30 0.20   0.05 0.15 zbytek
6018 AlMgSi0,5 0.30-0.60 0.10-0.30 0.10 0.10 0.35-0.60 0.05 0.15 0.10   0.05 0.15 zbytek
6061 AlMg1SiCu 0.40-0.8 0.7 0.15-0.40 0.15 0.8-1.2 0.04-0.35 0.25 0.15   0.05 0.15 zbytek
6082 AlSi1MgMn 0.7-1.3 0.50 0.10 0.4-1.0 0.6-1.2 0.25 0.20 0.10   0.05 0.15 zbytek
7020 AlZn4,5Mg1 0.35 0.40 0.20 0.05-0.50 1.0-1.40 0.10-0.35 4.0-5.0 0.08-0.25   0.05 0.15 zbytek
7021 AlZn5,5Mg1,5 0.25 0.40 0.25 0.10 1.20-1.80 0.05 5.0-6.0 0.08-0.18   0.05 0.15 zbytek
7022 AlZn5Mg3Cu 0-0.5 0-0.5 0.5-1.0 0.1-0.4 2.6-3.7 0.1-0.3 4.3-5.2 0-0.2   0-0.2 0-0.15 87.90-92.40
7050 AlZn6CuMgZr 0.12 0.15 2.0-2.60 0.10 1.90-2.60 0.04 5.70-6.70 0.08-0.21   0.05 0.15 zbytek
7075 AlZn5,5MgCu 0.40 0.50 1.2-2.0 0.30 2.1-2.9 0.18-0.28 5.1-6.1 0.20   0.05 0.15 zbytek
7175 AlZn6Mg2Cu 0.12 0.15 1.90-2.50 0.10 2.0-2.70 0.04 5.90-6.90 0.06   0.05 0.15 zbytek
EN AW JAKOST Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti   OSTATNÍ OSTATNÍ Al

Seznam