Oceli

Uhlíkové a legované konstrukční oceli

 
 
 
 

Společnost Primapol nově nabízí uhlíkové a legované konstrukční oceli. Držíme skladem zásoby z ocelí tvářených za studena, materiálu, který umožňuje našim zákazníkům snížit náklady na obrábění.

S 235 JR
Sortiment:
kruhové tyče, délka 3000 – 6000 mm, provedení S 235 JRC+C/SH h9 dle ČSN EN 10277-2.
– ploché tyče, délka 3000 – 6000 mm, provedení S235JRG2, h11 dle EN 10278
Použití oceli ČSN 41 1375 – nelegovaná jakostní ocel označená S 235 JR je určená pro všeobecné technické použití, výrobu ocelových konstrukcí a pro použití v oblasti inženýrského stavitelství.
Tváření za studena –  ocel označená S 235 JRC je určená pro tváření za studena včetně tažení oceli za studena.
Tváření za tepla – v případě tváření oceli za tepla je nutné následně uplatnit normalizační žíhání materiálu pro zajištění stanovených mechanických vlastností této oceli.
Svařitelnost – ocel je vhodná ke svařování všemi běžnými postupy při dodržení doporučených normalizovaných podmínek pro tyto postupy (riziko výskytu trhlin v oblasti svaru s rostoucí tloušťkou svařovaného materiálu). 
S 355 J2
Sortiment:
– kruhové tyče, délka 3000 – 6000 mm, provedení S 355 J2C+C/SH h9 dle ČSN EN 10277-2
– ploché tyče, délka 3000 – 6000 mm, provedení S355J2, h11, dle EN 10278
Použití oceli ČSN 41 1523 – nelegovaná jakostní ocel označená S 355 J2 je určená pro všeobecné technické použití, výrobu za studena tvářených součástí svařovaných konstrukcí s vyšší mezí kluzu a zaručenou hodnotou nárazové práce při – 20° C.
Tváření za studena –  ocel označená S 355 J2C je určená pro ohýbání, ohraňování, lemování, tažení a  profilování za studena. Tváření oceli za studena snižuje tažnost této oceli.
Tváření za tepla – v případě tváření oceli za tepla je nutné následně uplatnit normalizační žíhání materiálu pro zajištění stanovených mechanických vlastností této oceli.
Svařitelnost – ocel je vhodná ke svařování všemi běžnými postupy při dodržení doporučených normalizovaných podmínek pro tyto postupy (riziko výskytu trhlin v oblasti svaru s rostoucí tloušťkou svařovaného materiálu). 
11SMn30/37 a 11SMnPb30/37
Sortiment:
– kruhové tyče, délka 3000-3100 mm,  provedení  11SMn(Pb)30/37 +C h9 dle ČSN EN 10277-3.
– šestihranné tyče, délka 3000-3100 mm, provedení 11SMn(Pb)30/37 +C h11 dle ČSN EN 10278.
Použití oceli  – automatová ocel neurčená k tepelnému zpracování označená 11SMn(Pb)30/37 je vhodná pro výrobu strojních součástí, technických přístrojů, dílů automobilového průmyslu a pod.  Vyznačuje se velmi dobrou obrobitelností v dodacím stavu. 
Tváření –  po dohodě s výrobcem je ojediněle možno tvářet za studena v dodacím stavu,  při posouzení této možnosti nutno vzít do úvahy zpevnění materiálu např. tažením nebo rovnáním a  hlazením po loupání.
Svařitelnost – obtížná, svařování není doporučeno, možno pro lokální opravy výrobku.
C45 / C45E
Sortiment:
– kruhové tyče, délka 3000 – 6000 mm,  provedení C45/C45E +C h9, h6 dle ČSN EN 10277-5
– ploché tyče, délka 3000 mm, h11, dle EN 10278
– šestihranné tyče, délka 3000 mm, h11, dle EN 10278
Použití oceli ČSN 41 2050 – nelegovaná ušlechtilá ocel určená k dalšímu zušlechtění označená C45/C45E je vhodná pro výrobu méně až středně zatěžovaných součásti ve strojírenství a dopravní technice.
Tepelné zpracování  –  normalizační žíhání (840-900° C, vzduch),  kalení (820-860° C,  voda nebo olej),  popouštění (550-660° C), povrchové kalení indukcí nebo plamenem po zušlechtění min. tvrdost 55 HRC pro příčné průřezy do 100 mm ( následně popouštění 150-180° C/ 1 hod.). Prokalitelnosti oceli je stanovena dle EN 10083-1.
Obrobitelnost – ztížená, třískové obrábění nejvhodněji ve stavu oceli  žíhané na měkko nebo v jakosti oceli C45R se zvýšeným obsahem síry.
Tváření za tepla – doporučené hraniční teploty pro tváření za tepla jsou 1150 – 850° C.
Svařitelnost – nezaručená až obtížná.
42CrMo4 + QT
Sortiment – kruhové tyče, délka 3000-3100 mm,  provedení 42CrMo4+C/SH+Q(+A) h9, dle EN 10278.
Použití oceli ČSN 41 5142 – Cr – Mo ocel k zušlechťování označená 42CrMo4 je určená pro výrobu strojních částí s vysokou houževnatostí jako jsou hřídele, ozubená kola, bandáže a další součásti pro automobilový průmysl a letectví.
Tepelné zpracování  –  normalizační žíhání (840-880° C, vzduch), žíhání na měkko (680-720° C),  kalení (820-860° C,  voda nebo olej),  popouštění (540-680° C), povrchové kalení indukcí a plamenem. Prokalitelnosti oceli je stanovena dle EN 10083-1.
Obrobitelnost – ztížená, třískové obrábění nejvhodněji ve stavu oceli  žíhané na měkko nebo při použití jakosti 42CrMoS4 se zvýšeným obsahem síry.
Tváření za tepla – doporučené hraniční teploty pro tváření za tepla jsou 1050 – 850° C.
Svařitelnost – bez zaručené svařitelnosti.
16MnCr(S)5
Sortiment – kruhové tyče průměr 16, 20, 25, 30, 35, 40, 60 mm, délka 3000/ 3100 mm,  16 MnCrS5 +C h9 provedení dle ČSN EN 10277-4
Použití oceli  – nízkolegovaná ušlechtilá ocel k cementování je vhodná k výrobě středně namáhaných dílů strojů a vozidel.
Tepelné zpracování  – normalizační žíhání 880° C, cementace 880-980° C (cementační vrstva se ovlivňuje ke zvýšené houževnatosti přidáním bóru 0,005%), kalení povrch 780-820° C,  standardní prokalitelnost 30 mm, popouštění 150-220° C.
Tváření –  dobře tvářitelná za studena, stříhatelná
Obrobitelnost – obrobitelnost zlepšena přidáním síry.
Svařitelnost –  svařitelná
Jakost materiálu Označení ČR WNr. Provedení dle norem Rozměrové tolerance Dodávací stav materiálu
S235JRC S235JRC                   
ČSN 10025-96
1.0120 EN 10277, EN 10278 h 9, h 11 +C
S235JRG2 11 375                  
ČSN 41 1375
1.0038 EN 10277, DIN 59370   +C
S355J2C 11 523                
ČSN 41 1523
1.0579 EN 10277, EN 10278 h 9, h 11,  +C +SH
11SMnPb30 11SMnPb30
ČSN 10087-01
1.0718 EN 10277, EN 10278 h 9, h 11 + C
C45 12 050                  
ČSN 41 2050
1.0503 EN 10277, EN 10278 h 11 +C
C45E C45E                    
ČSN  10083/1-91
1.1191 EN 10277, EN 10278 h 6, h 9 +C, +SL
42CrMo4 15 142                  
ČSN 41 5142
1.7225 EN 10277, EN 10083-3 h 9 +QT +SH
16MnCrS5     – 1.7139 EN 10277, EN 10278 h 9 +C
16MnCr5 14 220                  
ČSN 41 4220
1.7131 EN 10277, EN 10278 h 9 +C
C = taženo
SL = loupáno
SH = broušeno
QT = zušlechtěno