Plasty

Technické plasty

 
 
 
 

PP-H (polypropylen homopolymer)

Široký rozsah použití díky nízké ceně, vysoké odolnosti proti chemikáliím, vysoká tvrdost a tuhost, zdravotní nezávadnost a výborná svařitelnost. Materiál je vhodný na výrobu nádrží na vodu, ale také na různé chemikálie. Díky nízké ceně je možné materiál použít také na různé podložky a kryty.

PP-C (polypropylen kopolymer)

Použití materiálu PP-C je velmi podobné, jako použití materiálu PP-H. Hlavní rozdíl je v teplotě použití, jelikož materiál PP-C nekřehne pod 0°C a je možné materiál použít a zatížit až do teploty -30°C. Materiál PP-C je nejvíce používán na stavbu nádrží a bazénů.

PE300/PE-HD (polyetylen s vysokou hustotou)

Díky UV stabilizaci v základním provedení v černé barvě, vysoké odolnosti proti chemikáliím a výborné svařitelnosti, má materiál široký rozsah použití. Materiál je ideální pro stavbu venkovních nádrží, bazénů, venkovních přepážek, podložek a jiné. Mezi další vlastnosti patří výborné elektroizolační vlastnosti a zdravotní nezávadnost.

PVC-U (polyvinylchlorid)

Mezi hlavní vlastnosti PVC-U patří vysoká tvrdost, tuhost, možnost svařování, lepení, možnost obrábění, vysoká odolnost proti některým chemikáliím. Rozsah použití PVC je velmi široký od stavebnictví, výrobu nádrží a potrubí na pitnou vodu a do chemického průmyslu, modelářství a jiné.

 

Typ Produkt Barva Rozměr
Technické plasty
Konstrukční
Polypropylen (PP)
PP-H
PP-C
PP AST
PP EL
PPs
PP med
PP SK/GK
PP Foam
PP GF30
Desky Desky

Extrudované
Lisované

Šedá
Natur
Černá
Bílá
Modrá
1000×2000 mm
1500×3000 mm
1500×4000 mm
2000×4000 mm
2000×6000 mm

Extrudované
1 – 50 mm

Lisované
8 – 200 mm

Kruhové tyče Kruhové tyče

Extrudované

Natur
Šedá
8 – 700 mm
Trubky Trubky

Profily
Sv. drát

Polyetylen s vysokou hustotou
(PE 300 / PE-HD)

PE 300
PE 300 SK/GK
PE 300 AST
PE 300 EL
PE 300 Vacuum form
Hollow Bars Desky

Extrudované
Lisované

Šedá
Natur
Černá
Bílá
Modrá
1000×2000 mm
1500×3000 mm
1500×4000 mm
2000×4000 mm
2000×6000 mm

Extrudované
1 – 50 mm

Lisované
8 – 200 mm

Hexagon Bars Kruhové tyče

Extrudované

Natur
Šedá
8-700 mm
Trubky Trubky

Profily
Sv. drát

* Dělení materiálu na požadované rozměry, nabídka výroby kompletních dílů na základě výkresové dokumentace, doporučení vhodného materiálu. Ostatní materiály na poptávku.

 

Typ Produkt Barva Rozměr
Technické plasty
Konstrukční
Polyvinylchlorid
(PVC)
PVC-U
PVC-P
PVCc/PVC-C
PVC Foam
Desky Desky

Extrudované
Lisované

Šedá
Natur
Černá
Bílá
Modrá
1000×2000 mm
1220×2440 mm
1500×3000 mm
1500×4000 mm

Extrudované
1 – 50 mm

Kruhové tyče Kruhové tyče

Extrudované

Šedá
Černá
3 – 400 mm
Trubky Trubky

Profily
Sv. drát

* Dělení materiálu na požadované rozměry, nabídka výroby kompletních dílů na základě výkresové dokumentace, doporučení vhodného materiálu. Ostatní materiály na poptávku.

 
 

PE500/PE-HMW (polyetylen s vysokou molekulární hmotností)

Materiál používaný převážně ve strojírenství a potravinářství díky dobré odolnosti proti abrazi, snadnému obrábění a vynikající odolnosti vůči nárazům. Díky výborným mechanickým vlastnostem a perfektní odolnosti proti nárazům je materiál ideální na sekací a krájecí podložky a pracovní desky. Materiál je vhodný pro přímý styk s potravinami.

PE1000/PE-UHMW (polyetylen s ultravysokou molekulární hmotností)

Materiál používaný převážně ve strojírenství, díky výborné odolnosti proti abrazi, snadnému obrábění a vynikajícím kluzným vlastnostem. Díky těmto vlastnostem je materiál ideální pro výrobu kluzných lišt, pracovních desek a různých dílů, kde je vyžadovaný nízký součinitel tření. Materiál je vhodný pro přímý styk s potravinami.

 

Typ Produkt Barva Rozměr
Technické plasty pro průmysl a strojírenství Polyetylen s vysokou molekulární hmotností
(PE-500 / PE-HMW)
PE 500
PE 500 R
PE 500 AST
PE 500 EL
PE 500 Microblock
PE 500 Nuclear
Desky Desky

Extrudované
Lisované

Natur
Černá
Zelená
1000×2000 mm
1250×3000 mm
2000×4000 mm

Extrudované
1 – 15 mm

Lisované
8 – 200 mm

Polyetylen s ulra-vysokou molekulární hmotností
(PE-1000 / PE-UHMW)
PE 1000
PE 1000 R
PE 1000 AST
PE 1000 EL
PE 1000 Slide
PE 1000 Microblock
PE 1000 Flametech
MATROX
Hollow Bars Desky

Loupané
Lisované

Natur
Černá
Zelená
1000×2000 mm
1250×3000 mm
2000×6000 mm
2500×6000 mm

Lisované
8 – 200 mm

Loupané
1 – 8 mm

Hexagon Bars Kruhové tyče

Extrudované

Natur
Černá
Zelená
8-700 mm
Profily

* Dělení materiálu na požadované rozměry, nabídka výroby kompletních dílů na základě výkresové dokumentace, doporučení vhodného materiálu. Ostatní materiály na poptávku.


PA 6 (polyamid)

Mezi hlavní vlastnosti polyamidu patří vysoká pevnost a tuhost, dobrá odolnost proti otěru, malý součinitel tření a dobré mechanické opracování. Polyamid je nejvíce používán na výrobu ozubených kol, ložisek, kladek a různých strojních součástí. PA 6 má dobrou chemickou odolnost vůči úhlovodíkům, tukům, olejům a dalším organickým sloučeninám. Nevýhodou je nasákavost materiálu, přibližně 1,5 až 3%. Jde o velice rozšířený materiál, který se nejvíce použivá pro výrobu strojních dílů jako jsou kladky, ozubená kola, pouzdra, vodící a tlumící prvky a spoustu dalších dílů.

PA 66 (polyamid)

Polyamid 66 se vyznačuje zvýšenou mechanickou tuhostí a pevností v širokém teplotním rozsahu, odolností proti nárazům, perfektními kluznými vlastnostmi, perfektní obrobitelností, dobrou svařitelností, materiál je vhodný pro styk s potravinami, má dobré elektroizolační vlastnosti a dobré adhezní vlastnosti. PA 66 má dobrou chemickou odolnost vůči uhlovodíkům, tukům, olejům a dalším organickým sloučeninám. Nevýhodou je nasákavost materiálu a to až 2,7%. PA 66 se nejvíce použivá pro výrobu strojních dílů jako jsou kladky, ozubená kola, pouzdra, vodící a tlumící prvky, stěrky a spoustu dalších dílů.

POM (polyoxymetylen, polyacetal)

Vlastnostmi velmi podobný materiál jako PA 6, vysoká tvrdost, pevnost, výborná odolnost proti otěru, malý součinitel tření, lehce obrobitelný, dobrá odolnost proti chemikáliím, ale minimálně nasákavý (0,1-0,2%). Perfektní rázová houževnatost až do -40°C. Díky perfektní rozměrové stálosti, je tento materiál ideální pro výrobu ozubených kol, malých přesných dílů, kladek, ložisek a pro výrobu součástek do většiny zařízení.

PET (polyetylentereftalát)

Polyetylentereftalát ze skupiny polyesterů se vyznačuje excelentní rozměrovou stálostí (lepší než PA a POM), extrémně vysokou pevností a tvrdostí. Materiál má dobré kluzné vlastnosti, dobrou odolnost proti otěru, perfektní obrobitelnost, možnost svařování a velice nízkou nasákavost. PET je vhodný pro použití v potravinářském a chemickém průmyslu.

 

Typ Produkt Barva Rozměr
Technické plasty pro průmysl a strojírenství Polyamid (PA)
PA 6 G
PA 6 E
PA 6 MoS2
PA 6 + Solid lub.
PA 6 + Oil
PA 6 GF30
PA 6 Detectable v.
PA 6 FR
PA 6 ESD
PA 66
PA 66 MoS2
PA 66 + Solid lub.
PA 66 Heat stabilized
PA 66 GF30
PA 66 CF20
PA 12
PA 11
PA 46
PA 12 Čirá
Desky Desky

Svitky Svitky

Extrudované
Lité

Natur
Černá
1000×2000 mm
1250×2500 mm
620×2000 mm
620×3000 mm
1000×1000 mm

Extrudované
0,2 – 120 mm

Lité
6 – 500 mm

Kruhové tyče Kruhové tyče

Extrudované
Lité

Natur
Černá
8 – 700 mm
Trubky Trubky

Extrudované
Lité

Natur 16×3 – 600×50 mm
Polyoxymetylen
(POM)
POM-C
POM-H
POM-C MG (colored)
POM-C + Solid Lub.
POM-C ESD
POM-C EL
POM-C GF25
POM-C Medical Tech.
POM-C Detectable
Hollow Bars Desky

Svitky Svitky

Extrudované

Natur
Černá
1000×2000 mm
1250×2500 mm
620×2000 mm
620×3000 mm

Extrudované
0,2 – 200 mm

Hexagon Bars Kruhové tyče

Extrudované

Natur
Černá
Modrá
Zelená
Žlutá
Červená
3-500 mm
Trubky Trubky

Extrudované

Natur 20×5 – 520×87 mm
Typ Produkt Barva Rozměr
Technické plasty pro průmysl a strojírenství Polyetylentereftalát
(PET)
PET
PET+PTFE
Desky Desky

Extrudované

Natur
Černá
1000×2000 mm
1250×2500 mm
620×2000 mm
620×3000 mm

2 – 150 mm

Kruhové tyče Kruhové tyče

Extrudované

Natur
Černá
8 – 200 mm
Trubky Trubky

Extrudované

Natur 16×3 – 520×87,5 mm

* Dělení materiálu na požadované rozměry, nabídka výroby kompletních dílů na základě výkresové dokumentace, doporučení vhodného materiálu. Ostatní materiály na poptávku.PTFE (teflon)

PTFE neboli teflon, se vyznačuje vynikající odolností proti extrémním teplotám a to jak extrémně nízkým, tak i extrémně vysokým. rozsah použití -170 až + 250°C. Mezi další důležité vlastnosti tohoto materiálu patří výborná chemická odolnost, vynikající kluzné vlastnosti, výborné elektroizolační vlastnosti a vynikající odolnosti proti vnějším vlivům. Teflon se často používá pro výrobu ložisek, kluzných pouzder, pístních kroužků a pro výrobu strojních součástí, kde je vyžadována odolnost proti vysokým teplotám a nebo výborné kluzné vlastnosti. Teflon se také často používá jako aditivum při výrobě jiných materiálů a zajišťuje tak ještě lepší kluzné vlastnosti.

PVDF

Mezi hlavní vlastnosti PVDF patří extrémní odolnost proti vnějším vlivům a určitým chemikáliím jako jsou kyseliny, oxidační činidla, chlorované rozpouštědla a jiné. Mezi další vlastnosti PVDF patří odolnost proti vysoké teplotě, vysoká pevnost a tuhost, vysoká odolnost proti nárazům i za velmi nízkých teplot, dobré kluzné vlastnosti a vysoká čistota (bez přítomnosti změkčovadel, kluzných aditiv, retardantů hoření). Perfektní svařitelnost a dobré tepelně tvářecí vlastnosti. PVDF se často používá pro výrobu ventilů a jiných částí čerpadel, těsnění, trubek a nádob na různé chemikálie a podobné aplikace. Materiál je vhodný pro styk s potravinami.

PEEK

PEEK je těžce vznětlivý a samozhášivý materiál odolávající krátkodobé teplotě až 310°C. Mezi hlavní přednosti tohoto materiálu patří excelentní rozměrová stálost při různých teplotách, vysoká pevnost a tvrdost při vysokých teplotách, velice odolný materiál proti nárazům v nízkých teplotách, vynikající kluzné vlastnosti a odolnost proti otěru, dobré tepelně tvářecí vlastnosti, dobré izolační vlastnosti ve vysokém teplotním rozsahu, vysoká odolnost proti vysokému energickému záření (radiaci).

PSU

Výborná rozměrová stálost, dobrá průhlednost, těžce vznětlivý a samozhášivý materiál, který v případě hoření produkuje velice malé množství kouře, vysoká odolnost proti rentgenovému a gama záření, vysoká pevnost, tuhost a tvrdost v širokém rozsahu teplot. Dále také dobrá svařitelnost, obrobitelnost, tepelné tváření a dobré elektroizolační vlastnosti. Materiál se nejvíce používá ve zdravotnictví a také v potravinářství.

PPSU

Výborná rozměrová stálost, dobrá průhlednost, těžce vznětlivý materiál, který v případě hoření produkuje extrémně malé množství kouře, vysoká odolnost proti rentgenovému a gama záření, vysoká pevnost, tuhost a tvrdost v širokém rozsahu teplot, vysoká odolnost proti nárazům i ve velmi nízkých teplotách, dobrá svařitelnost, obrobitelnost, tepelné tváření a dobré elektroizolační vlastnosti. Materiál se nejvíce používá ve zdravotnicví.

 

Typ Produkt Barva Rozměr
Speciální / Vysocevýkonostní plasty Teflon
(PTFE)

PTFE MoS2
PTFE GF25
PTFE CF25
PTFE Kouřová
PTFE Graphite
Desky Desky

Svitky Svitky

Fólie Fólie

Lisované
Loupané

Natur
Černá
600×600 mm
1000×1000 mm
1200×1200 mm
1500×1500 mm

Extrudované
1 – 100 mm

Loupané
0,02 – 4 mm

Kruhové tyče Kruhové tyče

Extrudované

Natur 3 – 160 mm
Trubky Trubky

Extrudované
Lisované

Natur 40×7,5 – 1300×15 mm
PVDF
PVDF
PVDF EL
Hollow Bars Desky

Extrudované

Natur 500×3000 mm
610×1000 mm
610×3000 mm
1000×1000 mm
1000×2000 mm

Extrudované
6 – 100 mm

Hexagon Bars Kruhové tyče

Extrudované

Natur 6 – 250 mm
Trubky Trubky

Welding wire Sv. drát

Extrudované

Natur 16×3 – 450×20 mm

3, 4 mm

* Dělení materiálu na požadované rozměry, nabídka výroby kompletních dílů na základě výkresové dokumentace, doporučení vhodného materiálu. Ostatní materiály na poptávku.

Typ Produkt Barva Rozměr
Speciální plasty PEEK
PEEK
PEEK MG (colored)
PEEK MOD (PTFE+CF)
PEEK GF30
PEEK CF30
PEEK Detectable
Desky Desky Šedá
Černá
500×3000 mm
620×2000 mm
620×3000 mm
1000×2000 mm

5 – 150 mm

Kruhové tyče Kruhové tyče Šedá
Černá
Modrá
Zelená
Žlutá
Červená
3 – 210 mm
Trubky Trubky Šedá
PSU Hollow Bars Desky Čirá se žlutým nádechem 300×3000 mm
500×3000 mm
620×2000 mm
620×3000 mm

6 – 100 mm

Hexagon Bars Kruhové tyče 6 – 200 mm
PPSU
PPSU MG (colored)
Hollow Bars Desky Čirá se žlutým nádechem 300×3000 mm
500×3000 mm
620×2000 mm
620×3000 mm

6 – 80 mm

Hexagon Bars Kruhové tyče 6 – 150 mm

* Dělení materiálu na požadované rozměry, nabídka výroby kompletních dílů na základě výkresové dokumentace, doporučení vhodného materiálu. Ostatní materiály na poptávku.


PMMA (polymetylmetakrylát) – plexi

Perfektní propustnost světla (až 92%), naprostá čirost, vysoká tuhost a perfektní odolnost proti vnějším vlivům. Materiál je možné lepit, leštit, ohýbat a obrábět. PMMA se používá převážně pro zastřešení, reklamní účely, kryty, výplně, protihlukové stěny a jiné aplikace, kde nehrozí poškození proražením, jelikož jde o tříštivý materiál.

PC (polykarbonát)

Prakticky nerozbitný transparentní materiál s perfektní odolností proti poškrábání, poloviční váha skla, výborná propustnost světla (až 85%), dobré tepelně a zvukově izolační vlastnosti, vysoká rázová houževnatost i za velmi nízkých teplot a dobrá rozměrová stálost až do 140°C dělá z tohoto materiálu ideální materiál ve stavebnictví jako zastřešení, bezpečnostní výplně, výroba bezpečnostních krytů strojů, protihlukové stěny. Slouží pro výrobu CD, DVD, mobilních telefonů a jiné aplikace. Polykarbonát je možné dodat v modifikovaných verzích včetně UV stabilizace a nebo v lehčené/levnější verzi, dutinkový polykarbonát pro zastřešení pergol, skleníků a jiné.

PET-G (kopolyester)

Jedná se o transparentní materiál s výbornými optickými vlastnostmi, vhodný pro přímý styk s potravinami, v základním provedení bez UV stabilizace. PET-G má vynikající rázovou houževnatost i při velmi nízkých teplotách, výborná odolnost proti chemikáliím, materiál je perfektně tvarovatelný za tepla včetně hlubokého tažení a bez nutnosti předsoušení. Desky je ale možné ohýbat i za studena.

 

Typ Produkt Barva Rozměr
Transparentní plasty Plexisklo
(PMMA)
Desky Desky

Extrudované
Lité

Čirá
Mléčná
Modrá
Zelená
Žlutá
Červená
Růžová
Šedá
Černá
Extrudované
2050×3050 mm
1 – 15 mm

Lité
2 – 100 mm

Kruhové tyče Kruhové tyče

Extrudované
Lité

Čirá 2 – 100 mm
Trubky Trubky

Čtyřhrany Čtyřhrany

Extrudované
Lité

Čirá 5×1 – 500×5 mm

10 – 40 mm

Polykarbonát – Plný
(PC)
Hollow Bars Desky

Extrudované

Čirá
Mléčná
Kouřová
Černá
Extrudované
2050×3050 mm
1 – 15 mm
500×3000 mm
620×3000 mm
10 – 100 mm
Hexagon Bars Kruhové tyče Čirá
Černá
2 – 200 mm
Polykarbonát – Dutinkový
(PC/PC-MW)
Hollow Bars Desky

Extrudované

Čirá
Mléčná
Kouřová
2100×6000 mm
2100×7000 mm
4 – 50 mm

* Dělení materiálu na požadované rozměry, nabídka výroby kompletních dílů na základě výkresové dokumentace, doporučení vhodného materiálu. Ostatní materiály na poptávku.

Typ Produkt Barva Rozměr
Transparentní plasty Kopolyester
(PET-G)
Desky Desky

Extrudované

Čirá
Mléčná
Kouřová
Extrudované
2050×3050 mm
0,8 – 15 mm

* Dělení materiálu na požadované rozměry, nabídka výroby kompletních dílů na základě výkresové dokumentace, doporučení vhodného materiálu. Ostatní materiály na poptávku.

 

Seznam